Zuza Wollny
+48 516 283 318
wollny.zuza@gmail.com
ILU ILU means illustrations and people:
not only drawings and pictures on the walls, paper, in print, but also original educational and social projects and workshops.
check the BLOG category to get to know me better!
ILU ILU to ilustracje i ludzie
nie tylko rysunki i obrazy na ścianach, papierze, w druku, ale też autorskie projekty edukacyjne i społeczne oraz warsztaty. 
sprawdź kategorię BLOG żeby poznać mnie lepiej!

Submit
Thank you!
Back to Top