Zuza Wollny
+48 516 283 318
wollny.zuza@gmail.com
ILU ILU means illustrations and people:
not only drawings and pictures on the walls, paper, in print, but also original educational and social projects and workshops.
ILU ILU to ilustracje i ludzie: 
nie tylko rysunki i obrazy na ścianach, papierze, w druku, ale też autorskie projekty edukacyjne i społeczne oraz warsztaty. 

Submit
Thank you!
Back to Top