Ilustracje do książki Mariusza Wollnego Biały Towar
Liternictwo i układ typograficzny - Marta Sieczkowska. 
Illustrations for Mariusz Wollny's book White Stuff.
Lettering and typographic layout - Marta Sieczkowska.

You may also like

Back to Top